Depan Lembaga Karang Taruna ....

Karang Taruna ....

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (“Permensos 77/2010”),  Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial 
 
Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”), Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
 
Fungsi Karangtaruna berdasarkan Pasal 6 Permensos 77/2010, dan Pasal 17 Permendagri 5/2007 adalah
  1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
  2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
  3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
  4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
  6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
  8. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
 
STRUKTUR PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS KARYA
DESA CIBEUREUM KECAMATAN CIBEUREUM KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE 2020 – 2025
 
  Pembina Umum                                  : Kepala Desa Cibeureum

Pembina Fungsional                             : Kasi Kesejahteraan Desa Cibeureum

Pembina Teknis                                    : Ketua LPM Desa Cibeureum

 

Majelis Pertimbangan Karang

Taruna ( MPKT :                                     :Ketua                     : Hari Sutjahjono

                                                              Sekretaris               : Yari Trijaya

                                                              Anggota                 1. Juharno

                                                                                            2. Otong Sriwijaya

                                                                                            3. Iman Kustandi

                                                                                            4. Yayat Wahdiat

                                                                                            5. Jum’ati

 

Ketua Karang Taruna                           : H Kusnaedi Amsya

Wakil Ketua                                          : Nana Supriatna

Sekretaris I                                           : Didin Rosidin.S.Pd

Sekretaris II                                           : Yayan Apriyatna

Bendahara I                                           : Windri.S.Pd

Bendahara II                                          : Iis Cahyati

 

Bidang-bidang                                        :

 

A.Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua Bidang                                 : Hari Nugraha

Anggota                                          1. Iwan Riswanto

                                                       2. Didik Arhadik Edi Saputra.S.Pd

                                                       3. Wismanto

                                                       4. Eloh Dailah.S.Pd

                                                       5. Nenden Rahma Dewi.S.Pd

                                                       6. Tati Suryaningsih. S.Pd

                                                       7. Ilham Herlambang

                                                       8. Yayoek Salsabila

 

B.Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Ketua Bidang                                 : Eman Supratman

Anggota                                             1. Andi Subandi

                                                          2. Tarnedi

 

C.Bidang Kelompok Usaha Bersama

Ketua Bidang                                 : Maman Casiman

Anggota                                             1. Ibrahim

                                                          2. Ena Rusdiana

                                                          3. Ruslani

                                                          4. Inu Nugraha

                                                          5. Kusma

                                                          6. Agus Rojak

 

D.Bidang Pembinaan Rohani dan Mental

Ketua Bidang                                 : M. Jumansyah

Anggota                                             1. Tika Rostika

                                                          2. Refa Kurnia

                                                          3. Susanti Aprilianti

                                                          4. Fahmi Idris Susanto

                                                          5. Teti Maryam

                                                          6. Ririn Novita

                                                          7. Fadian

 

E.Bidang Olah Raga dan Seni Budaya

Ketua Bidang                                 : Galuh Triyadi. S.Pd

Seksi Olahraga                                 1. Didin Wijayadin

                                                        2. Diki Sutresna Hidayat

                                                        3. Tia Septiani

                                                        4. Sayidatun Nisa.

                                                        5. Meli

                                                        6. Rizki

 

Seksi Seni dan Budaya               : 1. Koharudin

                                                   2. Juan

                                                   3.Lulu Lutfiah

                                                   4. Dea Siti Wahdiati

                                                   5. Zildan

                                                   6. Dihita Fitri Handayani

 

F.Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata

Ketua Bidanf                                  : Iwa Sukiwa

 

Seksi Lingkungan Hidup             : 1. Tarno

                                                    2. Yan Apriyanto

                                                    3. Trisno.S.Hut

                                                    4. Bayu

                                                    5. Arya

 

Seksi Pariwasata                           : 1. Iwan Kuswanto

                                                      2. Aprian Hamdani

                                                      3. Jajang

                                                      4. Siti Maesaroh

                                                      5. Wismayanti

                                                      6. Ade Yayu Yusmia

                                                      7. Candra Reka

 

G.Bidang Humas dan Kemitraan

Ketua Bidang                                 : Kasam

 

Seksi Humas                                   : 1. Juhara

                                                        2. Dedi Susanto

                                                        3. Kusnara

                                                        4. Ewod RIswad

                                                        5. Roheli

 

Seksi Kemitraan                            : 1. Kusma              : RW 001

                                                       2. Kasam              : RW 002

                                                       3. Dedi Susanto    : RW 003

                                                       4. Dedi Junaedi      : RW 004

                                                       5. Ewod Riswad      : RW 005

                                                       6. E. Tarnedi           : RW 006

                                                       7. Dayat                  : RW 007

                                                              8. Waluyo                : RW 008